New items
Państwo - polityka - bezpieczeństwo wewnętrzne
Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć
Patologie i dysfunkcje w organizacji