Nowości
Fizjologia człowieka : podręcznik dla studentów licencjatów medycznych
Okulistyka
Davidson - choroby wewnętrzne T. 1
Psychologia, medycyna i prawo w zawodach trudnych i niebezpiecznych
Metodyka zasilania urządzeń przeciwpożarowych w energię elektryczną oraz dopuszczanie wyrobów budowlanych w ochronie przeciwpożarowej : zagadnienia wybrane