Nowości
Anestezjologia
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami
Psychologiczne aspekty spostrzegania ekspertów i ich rekomendacji
Zarządzanie ryzykiem w bezpieczeństwie informacji organizacji
Kompendium farmakologii i farmakoterapii : farmakologia Danysza