Nowości
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć
Scientific Protocols for Fire Investigation
Posłuszni do bólu
Podstawy bezpieczeństwa informacji : praktyczne wprowadzenie