New items
Psychologiczne aspekty spostrzegania ekspertów i ich rekomendacji
Wykrywanie kłamstw i oszukiwania : psychologia kłamania i konsekwencje dla praktyki zawodowej
Terror\terroryzm : studium przypadku
Davidson - choroby wewnętrzne T. 1
Sztuka współpracy : jak pracować łatwiej i skuteczniej