New items
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy
Encyclopedia of Wildfires and Wildland-Urban Interface (WUI) Fires. Volume 1,
Akademicki program mentoringowy w praktyce
Ochrona ludności : miejsce organizacji pozarządowych we współczesnych systemach ratowniczych
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych : organizacja systemu i projektowanie działań