New items
International handbook of structural fire engineering / Editors Kevin LaMalva, Danny Hopkin ; Engineering a Fire Safe World
Podręcznik instalatora systemów fotowoltaicznych
Poznawcze problemy ewaluacji ćwiczeń ochrony ludności
Aerosol technology : properties, behavior, and measurement of airborne particles
Poradnik projektanta elektryka : podstawy zasilania budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i innych obiektów nieprzemysłowych w energię elektryczną T. 1