Nowości
Hazardous Materials Chemistry
Fluid Mechanics, Heat Transfer, and Mass Transfer : Chemical Engineering Practice
Terrorism Handbook for Operational Responders
Od zarządzania ryzykiem operacyjnym do publicznego zarządzania kryzysowego : wyzwania badawcze
Hazardous Materials Incidents : Surviving the Initial Reponse