New items
Terroryzm : źródła, przeobrażenia, zarządzanie systemem antyterrorystycznym
Epistemologia : poznanie, prawda, wiedza, realizm
Systemy bezpieczeństwa : wymiar lokalny i państwowy
Fire and Emergency Services Instructor
Bezpieczeństwo społeczności lokalnych : organizacja systemu i projektowanie działań