Nowości
Wybrane aspekty operacyjnego funkcjonowania systemów bezzałogowych : Badania - Technologie - Bezpieczeństwo / redakcja naukowa Mariusz Feltynowski
Genetyka medyczna
Kompendium farmakologii i farmakoterapii : farmakologia Danysza
Efekt kameleona : psychologia naśladownictwa
Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej