New items
Funkcjonowanie krajowego systemu wykrywania skażeń i alarmowania w świetle aktualizacji zagrożeń skażeniami
Bezpieczeństwo personalne i strukturalne w trakcie zmian kulturowych
Uprawnienia operacyjne Policji o charakterze inwigilacyjnym
Kontrola służb specjalnych w Polsce
Przystosowanie obiektów, pomieszczeń oraz stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych o specyficznych potrzebach : dobre praktyki