Nowości
Wytyczne projektowania instalowania, uruchamiania, obsługi i konserwacji dźwiękowych systemów ostrzegawczych : SITP WP-04:2021, CNBOP-PIB W-0004:2021
Przeciwdziałanie suszy : retencja wody w systemie zarządzania kryzysowego Polski
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 2,
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Podstawy eksploatacji systemów sygnalizacji pożarowej w obiektach transportowych