New items
Technologie energetyczne
Cyberbezpieczeństwo w samorządzie terytorialnym : praktyczny przewodnik
Służby ratownicze i elementy zarządzania kryzysowego w aspekcie zjawisk ekstremalnych
Cyberbroń- broń doskonała : wojny, akty terroryzmu i zarządzanie strachem w epoce komputerów
Zarządzanie kryzysowe wobec wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa