New items
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć
Atlas anatomii człowieka : polskie mianownictwo anatomiczne
Interna Harrisona. tom II
Efekt kameleona : psychologia naśladownictwa
Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej