New items
Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne
Ochrona własności intelektualnej
Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacyjnego państwa w ujęciu systemowym. Budowanie zdolności defensywnych i ofensywnych w infosferze
Smoldering fires
Terroryzm : źródła, przeobrażenia, zarządzanie systemem antyterrorystycznym