New items
From safety to safety science : the evolution of thinking and practice
Wędrówki z patronami : polsko-szwajcarska przygoda z nauką = Hiking with patrons : Polish-Swiss adventure with science
Zarządzanie kryzysowe : doskonalenie procedur reagowania na przykładzie Gminy Miasta Szczecin
Samozapalenie jako przyczyna pożaru : (praktyczne przykłady)
Prawo i procedury lotnicze z uwzględnieniem systemów bezzałogowych