Nowości
NFPA 921 : Guide for Fire and Explosion Investigations
Podstawy bezpieczeństwa informacji : praktyczne wprowadzenie
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami
Psychologia pracy : podstawowe pojęcia i zagadnienia
Fizjologia człowieka : podręcznik dla studentów licencjatów medycznych