Nowości
System logistyczny potencjału obronnego RP w XXI wieku /redakcja naukowa Marian Brzeziński
Poradnik służby BHP
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć
Psychiatria
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu T. 1,