New items
Zarządzanie zasobami publicznymi : elementy kontroli zarządczej
Studenckie prace naukowe
Analiza ryzyka awarii instalacji przemysłowych stwarzających zagrożenie poza terenem zakładu
Metodyka oceny ryzyka zdarzeń z udziałem LNG
Status prawny funkcjonariusza publicznego : ochrona - obowiązki - odpowiedzialność