New items
Terroryzm i antyterroryzm w opiniach ekspertów w XX rocznicę zamachów na WTC i Pentagon
Nowoczesne narzędzia kontroli zarządzania w czasach globalnego ryzyka
Pożary : przyczyny, metodyka, przykłady : (wybrane zagadnienia)
Zakresy spraw bezpieczeństwa wewnętrznego w strukturach organizacyjnych organów i urzędów nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów
Epidemiologia : od teorii do praktyki