New items
Metodyka oceny ryzyka zdarzeń z udziałem LNG
Introduction to chemical engineering computing
Terroryzm : źródła, przeobrażenia, zarządzanie systemem antyterrorystycznym
Europejska unia bezpieczeństwa i obrony : struktury, wizje, perspektywy
Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacyjnego państwa w ujęciu systemowym. Budowanie zdolności defensywnych i ofensywnych w infosferze