Nowości
Atlas anatomii człowieka : polskie mianownictwo anatomiczne
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu . T. 1,
Medycyna ratunkowa : nagłe zagrożenia zdrowotne pochodzenia wewnętrznego
Wybrane aspekty operacyjnego funkcjonowania systemów bezzałogowych : Badania - Technologie - Bezpieczeństwo / redakcja naukowa Mariusz Feltynowski
Żywienie kliniczne : praktyczne zagadnienia. T. 2