New items
Essential MATLAB for Engineers and Scientists
Hazardous Materials Chemistry
Studenckie prace naukowe : wydział zamiejscowy w Płońsku
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Wprowadzenie do badań czynników systemowych i suplementowych : miejsce, rola i definicja czynników systemowych i suplementowych w badaniach na rzecz bezpieczeństwa