New items
Bezpieczeństwo na co dzień, zarządzanie w codzienności
Historyczne i współczesne postrzeganie policji w Polsce
Warunki stosowania techniki operacyjnej dla ochrony bezpieczeństwa państwa w świetle Konstytucji RP i standardów europejskich
Konstrukcje żelbetowe : według Eurokodu 2 i norm związanych. [T.] 6
Modelowanie konstrukcji budowlanych