New items
Terroryzm : źródła, przeobrażenia, zarządzanie systemem antyterrorystycznym
Bezpieczeństwo Europy w II i III dekadzie XXI wieku : zagrożenia i wyzwania
System ochrony zdrowia w Polsce
Zarządzanie zasobami publicznymi : elementy kontroli zarządczej
Handbook of Hazardous Materials Spills Technology