Nowości
Historyczne i współczesne postrzeganie policji w Polsce
XX-lecie wojny z terroryzmem - bilans i konsekwencje. T. 2,
Wytyczne SITP WP-01:2020 : oświetlenie awaryjne : wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji
Nietypowy mundurowy : psy do zadań specjalnych
Infrastruktura krytyczna jako element bezpieczeństwa : wymiar europejski i krajowy