New items
Studenckie prace naukowe
Modelowanie organizacji dynamicznej
Terroryzm : źródła, przeobrażenia, zarządzanie systemem antyterrorystycznym
Technologie energetyczne
Безпека людей на водах в Євросоюзі, Республіці Польща та Україні : монографія