New items
Metodyka oceny ryzyka zdarzeń z udziałem LNG
Metodologiczne podstawy badania problemów bezpieczeństwa
Dobór i zasady rozmieszczania znaków bezpieczeństwa : ochrona przeciwpożarowa, ewakuacja i techniczne środki ochrony przeciwpożarowej w budynkach ZL i PM w oparciu o aktualne regulacje prawne i wiedzę techniczną
Od klasycznego do zintegrowanego zarządzania procesowego w organizacjach
Ochrona przeciwporażeniowa oraz dobór przewodów i ich zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia