New items
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 2
Drzewa Polski i Europy
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : teoria i praktyka
Electrical fires and explosions
Konstrukcyjne materiały metalowe, ceramiczne i kompozytowe