New items
Metodyka oceny ryzyka zdarzeń z udziałem LNG
Implikacje decyzji politycznych i działań militarnych w Libii dla bezpieczeństwa Unii Europejskiej
Zarządzanie kryzysowe zintegrowane
Ograniczenie praw jednostki przez zastosowanie środków przymusu bezpośredniego w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego
Analiza strategiczna w dziedzinie bepieczeństwa państwa : wybrane metody