New items
Wstęp do kształtowania kultury bezpieczeństwa : pojęcie ryzyka, świadomości społecznej, integracji oraz kreowania wizerunku jako czynniki wpływające na wzmacnianie odporności wspólnot lokalnych
Cyberagresja : zjawisko, skutki, zapobieganie
Lokalny wymiar polityki bezpieczeństwa
Status prawny funkcjonariusza publicznego : ochrona - obowiązki - odpowiedzialność
Skrypt inspektora ochrony przeciwpożarowej