New items
Wstęp do kształtowania kultury bezpieczeństwa : pojęcie ryzyka, świadomości społecznej, integracji oraz kreowania wizerunku jako czynniki wpływające na wzmacnianie odporności wspólnot lokalnych
Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach
Metodyka oceny ryzyka zdarzeń z udziałem LNG
Naukowa lista przebojów : wybór fascynujących faktów, anegdot i żartów ze skarbnicy nauki
Energetyka wodorowa