Nowości
Sobotta atlas anatomii człowieka : Ogólne pojęcia anatomiczne, narządy ruchu . T. 1,
Psychiatria
Sobotta atlas anatomii człowieka : Narządy wewnętrzne T. 2,
Davidson - choroby wewnętrzne T. 3
Biochemia : podręcznik dla studentów uczelni medycznych