Nowości
Leki w medycynie ratunkowej i intensywnej terapii
Bezpieczeństwo w dobie cyfrowej transformacji : aspekty prawne, organizacyjne i społeczne
Okulistyka
Terror\terroryzm : studium przypadku
Poczucie samoskuteczności jako moderator wpływu afektu na wykonanie zadań