New items
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : teoria i praktyka
Bezpieczeństwo personalne i strukturalne w trakcie zmian kulturowych
Epistemologia : poznanie, prawda, wiedza, realizm
Kultura bezpieczeństwa społeczności lokalnych. T. 1
Skrypt inspektora ochrony przeciwpożarowej