New items
Postępy w fotowoltaice : struktura i wytwarzanie ogniw PV, projektowanie i zastosowania systemów fotowoltaicznych, klasyczne i nowatorskie ogniwa słoneczne w praktyce
Metoda oceny funkcjonowania centrów logistycznych
Metodyka oceny ryzyka zdarzeń z udziałem LNG
Status prawny funkcjonariusza publicznego : ochrona - obowiązki - odpowiedzialność
Wiktymologia kryminalna