Nowości
Patologie i dysfunkcje w organizacji
Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacyjnego państwa w ujęciu systemowym. Budowanie zdolności defensywnych i ofensywnych w infosferze
Bezpieczeństwo personalne i strukturalne w trakcie zmian kulturowych
Przeciwdziałanie suszy : retencja wody w systemie zarządzania kryzysowego Polski
Zarządzanie kryzysowe : wymiar narodowy i międzynarodowy