Nowości
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 3
Wspinaczka : podręcznik dla początkujących i średnio zaawansowanych
Wykorzystanie dronów i robotów w systemach bezpieczeństwa : wybrane aspekty
Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne
Encyclopedia of Wildfires and Wildland-Urban Interface (WUI) Fires. Volume 1,