New items
Pożary dawnej Warszawy : materiały do historii ochrony przeciwpożarowej (1261-1795)
Cyberbroń- broń doskonała : wojny, akty terroryzmu i zarządzanie strachem w epoce komputerów
Fluid Mechanics, Heat Transfer, and Mass Transfer : Chemical Engineering Practice
Studenckie prace naukowe
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 1,