New items
Teoria operacji specjalnych
Wybrane aspekty bezpieczeństwa ruchu drogowego. Obsługa zdarzeń drogowych przez Policję / redakcja naukowa Iwona Klonowska, Paweł Lubiewski, Ewa Kuczyńska, Łukasz Foryś
Konstrukcje żelbetowe : według Eurokodu 2 i norm związanych. [T.] 6
Prawo i procedury lotnicze z uwzględnieniem systemów bezzałogowych
Wędrówki z patronami : polsko-szwajcarska przygoda z nauką = Hiking with patrons : Polish-Swiss adventure with science