New items
Historia terroryzmu : od starożytności do Da'isz
Funkcjonowanie krajowego systemu wykrywania skażeń i alarmowania w świetle aktualizacji zagrożeń skażeniami
Zarządzanie kryzysowe wobec wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa
Building construction : the firefighter's battlespace
Przeciwdziałanie suszy : retencja wody w systemie zarządzania kryzysowego Polski