New items
Od psychologii kryzysu do interwencji kryzysowej i środowiskowej : pamięci Marii Einhorn-Susułowskiej
75 lat terenowej ochrony przeciwpożarowej ziemi lubuskiej / Marek Szczypczyk
XX-lecie wojny z terroryzmem - bilans i konsekwencje. T. 2,
Zarządzanie kryzysowe w warunkach pandemii w Polsce
Poznawcze problemy ewaluacji ćwiczeń ochrony ludności