Nowości
Farmakologia kliniczna : znaczenie w praktyce medycznej
Psychiatria
Organizacja bezpieczeństwa : od teorii do praktyki
Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej przestrzeni fizycznej i społecznej
Państwo - polityka - bezpieczeństwo wewnętrzne