Nowości
Logistyka bezpieczeństwa : Wybrane zagadnienia
Podstawy prawa i postępowania administracyjnego
Anestezjologia
Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce : zbiór kazusów z komentarzami i odpowiedziami
Farmakologia kliniczna : znaczenie w praktyce medycznej