Nowości
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 1,
System ochrony zdrowia w Polsce
Programming for Chemical Engineers Using C, C++, and MATLAB
Planowanie cywilne : budowanie planów zarządzania kryzysowego i planów ratowniczych
Vademecum bezpieczeństwa informacyjnego. T. 2,