Nowości
25 godzina : katastrofa kolejowa pod Otłoczynem 1980
Konstrukcje żelbetowe : według Eurokodu 2 i norm związanych [T.] 5
Współczesne konflikty zbrojne
Cyberprzemoc szczególnym zagrożeniem społeczeństwa informacyjnego
Bezpieczeństwo cyfrowe : perspektywa organizacyjna