Nowości
Interna Harrisona. tom II
Znowelizowane warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 2021 : przepisy z komentarzem w tym ok. 200 rysunków, skorowidz rzeczowy, 4 aneksy
Genetyka medyczna
NFPA 921 : Guide for Fire and Explosion Investigations
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć