New items
Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki : komentarz - nowe regulacje
Fire : the battlespace enemy
Zrozumieć pracujących w nocy : elementy chronofizjologi
Technologie energetyczne
Służby ratownicze i elementy zarządzania kryzysowego w aspekcie zjawisk ekstremalnych