New items
Cyberbezpieczeństwo w samorządzie terytorialnym : praktyczny przewodnik
Funkcjonowanie krajowego systemu wykrywania skażeń i alarmowania w świetle aktualizacji zagrożeń skażeniami
Bezpieczeństwo Europy w II i III dekadzie XXI wieku : zagrożenia i wyzwania
Ochrona ludności : miejsce organizacji pozarządowych we współczesnych systemach ratowniczych
Electrical fires and explosions