Nowości
Psychologiczne aspekty spostrzegania ekspertów i ich rekomendacji
ABC oparzeń
Poradnik służby BHP
Żywienie kliniczne : praktyczne zagadnienia. T. 2
Leksykon prawa nowych technologii : 100 podstawowych pojęć