New items
Portret rewolucji z 6 czerwca 1991 roku w Polskiej Ochronie Przeciwpożarowej, w nowej rzeczywistości polityczno-gospodarczej. Jej źródła, przebieg i skutki : Polska ochrona przeciwpożarowa w epoce głębokich zmian strukturalnych. Pożarniczy bilans zysków i strat Tom 2
Zarządzanie zasobami publicznymi : elementy kontroli zarządczej
Dlaczego zebry nie mają wrzodów? : psychofizjologia stresu
Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych w praktyce
Diagnostyka obiektów budowlanych. Cz. 2,